Uprawnienia elektryczne, czyli kto może zdobyć świadectwo kwalifikacyjne

Tak naprawdę, świadectwo kwalifikacyjne może zdobyć każdy. Nie potrzeba kończyć żadnej szkoły o kierunku technicznym ani tak naprawdę doświadczenie też nie jest potrzebne, aczkolwiek przydatne. Wystarczy złożyć wypełniony wniosek, w którym zaznaczone będzie jakie kwalifikacje chcesz formalnie uzyskać, dostarczyć go do komisji kwalifikacyjnej, uiścić opłatę, wstawić się na egzamin i go zdać. Tak naprawdę jest multum firm, które organizują kursy zakończone egzaminem i uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego.

Uprawnienia elektryczne – data przydatności świadectwa

Świadectwa kwalifikacyjne są wydawane terminowo. Co 5 lat trzeba odnowić uprawnienia elektryczne poprzez przystąpienie do egzaminu. W praktyce odnowienie świadectwa kwalifikacyjnego jest obowiązkowe.

Uprawnienia elektryczne, a uprawnienia budowlane

Czy każdy elektryk posiadający świadectwo kwalifikacyjne może załatwić wszelkie sprawy elektryczne w Twoim nowo budowanym domu? Nie zupełnie. Taki elektryk powinien mieć uprawnienia budowlane (UB) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Osoba, która ma uprawnienia elektryczne w zakresie uprawnień budowlanych może:

  • Wykonać i zatwierdzić projekt instalacji elektrycznej, który zrealizuje na budowie osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne G1.
  • Prowadzić w zakresie swojej specjalności prace budowlane.
  • Zatwierdzić wykonanie prac zgodnych z projektem w zakresie swojej specjalności.

Mniej więcej wygląda to tak. Projektant instalacji elektrycznej, który ma uprawnienia budowlane w tym zakresie, wykonuje projekt i przekazuje go wykonawcy. Wykonawca, który ma uprawnienia elektryczne, realizuje zadanie według projektu lub dokonuje pewnych zmian, które po zakończeniu pracy elektryka projektant wprowadza w dokumentacji projektowej. Kiedy wykonawcy instalacji zakończa pracę, kierownik budowy posiadający UB stwierdza wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z projektem. I na tym koniec.

Od razu nasuwa się pytanie: kto może uzyskać uprawnienia budowlane (UB)? Otóż tu już nie jest tak prosto, jak przy zwykłych świadectwach kwalifikacyjnych. Po pierwsze należy mieć ukończoną szkołę wyższą o odpowiednim kierunku, mieć ukończone praktyki na budowie oraz w zakresie projektowania – min. 2 lata całość oraz zdać egzamin. Dopiero wtedy można uzyskać uprawnienia budowlane.