Korozja metali – co to właściwie jest

Korozja metali to oddziaływanie fizykochemiczne między metalem a środowiskiem, w jakim się znajduje. Wynikiem takiego oddziaływania są zmiany we właściwościach metalu. Korozja metali jest ich naturalnym wrogiem. Jest stopniowym ich niszczeniem pod wpływem chemicznego i elektrochemicznego oddziaływania środowiska.

 

Korozja metali – podstawowe typy korozji

Korozja ogólna – zachodzi na całej powierzchni metalu. Najmniej groźna ze względu, iż atakuje równomiernie całą powierzchnię, w wyniku czego grubość wyrobu zmniejsza się jednakowo na całym elemencie. Zapobiega się jej poprzez m.in. okresową pasywację powierzchni.

Korozja międzykrystaliczna – zachodzi, gdy rdza atakuje granice ziaren bez naruszania ich wnętrza. Taka korozja idzie w głąb metalu po granicach ziaren, a to powoduje utratę spójności metalu. Ten rodzaj korozji jest jednym z najbardziej groźnych jej typów.

Korozja naprężeniowa – zachodzi na skutek naprężeń własnych. Pęknięcia są przejawem tego typu korozji.

Korozja wżerowa – zachodzi, gdy metal atakowany jest tylko w pewnych miejscach, co skutkuje powstawaniem w tych miejscach zagłębień. Jest to punktowy ubytek masy stali. Ten rodzaj korozji występuje najczęściej w środowiskach wodnych.

Korozja zmęczeniowa – jest to zjawisko występujące na skutek współdziałania środowiska korozyjnego agresywnego i cyklicznych lub zmiennych naprężeń, co skutkuje pękaniem metalu, a przez to korozją atakowany jest odsłonięty obszar metalu.

Korozja szczelinowa – pojawia się w trudno dostępnych miejscach, takich jak: szczeliny i zagłębienia konstrukcyjne, pod główkami nitów i śrub oraz we wszelkiego rodzaju pęknięciach. Ten rodzaj korozji powstaje w wyniku stopniowego zanikania warstwy pasywnej w szczelinach, a na skutek utrudnionego dopływu tlenu, warstwa ta nie może się zregenerować. Zapobieganie tej korozji polega przede wszystkim na wyeliminowaniu szczelin, już na etapie projektowania.

Korozja stykowa – zachodzi na styku dwóch metali lub stopów, co powoduje powstanie ogniwa galwanicznego.
 
 
 

Popularne tagi : opakowania antykorozyjne , inhibitory korozji , lotne inhibitory korozji , VCI , pochłaniacze wilgoci , olej antykorozyjny , preparat antykorozyjny

 

Zadzwoń:
+42 633 53 73

Zobacz stronę:
http://www.excor.pl/pl/kontakt
korozja metali

Dojazd: