Uprawnienia sep – stanowiska i zakres uprawnień.

Często zdarza się, że osoby zaczynające przygodę z elektroenergetyką nie potrafią określić których uprawnień będą potrzebować w przyszłej pracy (eksploatacja czy dozór).

Uprawnienia sep – rodzaje uprawnień energetycznych

Rozróżniamy dwa rodzaje uprawnień sep ze względu na stanowisko:

– stanowisko dozoru

– stanowisko eksploatacji.

Stanowisko dozoru – osoby na tym stanowisku kierują czynnościami pracowników, które wykonują prace z zakresu obsługi, konserwacji, remontu, montażu i kontrolno – pomiarowych oraz pracowników technicznych, którzy sprawują nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Stanowisko eksploatacji natomiast dotyczy pracy osób, które wykonują czynności w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno – pomiarowym.

 

Uprawnienia sep – zakres pracy na stanowisku eksploatacji oraz dozoru

Należy wspomnieć, że oprócz podziału na stanowiska, występują również różne rodzaje uprawnień sep określone przez zakresy pracy.

Obsługa – czynności, które mają wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych instalacji i sieci, urządzeń zachowujące wymagania bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Konserwacja – to czynności związane bezpośrednio z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego instalacji, urządzeń i sieci.

Remonty – to nic innego jak usuwanie usterek, uszkodzeń oraz remonty urządzeń, sieci i instalacji w celu doprowadzenia ich do należytego stanu technicznego.

Montaż – niezbędne czynności do przyłączania i instalowania urządzeń, sieci i instalacji.

Kontrolno – pomiarowy – to niezbędne czynności, aby ocenić stan techniczny, parametry eksploatacyjne, jakość regulacji i sprawność energetyczną urządzeń, sieci i instalacji.

Stanowisko dozoru to nic innego jak nadzór nad wyżej wymienionymi zakresami.

 

Uprawnienia sep – kto może się o nie ubiegać?

O otrzymanie świadectwa kwalifikacyjnego, czyli inaczej uprawnienia sep, starać się może każda osoba, która ukończyła 18 lat, najlepiej z wykształceniem elektrycznym lub pokrewnym, albo posiadają doświadczenie zawodowe w temacie energetyki. Od poziomu ich wiedzy i doświadczenia będzie zależało, jaki zakres uprawnień otrzyma.